kayıt

ehl-i sünnet ve-l cemaat

 1. 7
  düşünce sistemini geçtim,
  bu kavramın günümüzdeki kullanımının kelime manasından uzaklaşıp islam dairesini sınırladığını, beynelmilel çapta var olması ve çalışması gereken islam toplumunu da yerel, haricinde olan her şeyi tecrit eden milliyetçi bir yapıya soktuğunu düşünüyorum.

  islam toplumu içinde neşet eden düşünce sistemleri, örfler farklılaşabilirler, ayrılabilirler.
  esas kaynak olan kur'andır. kaynak değişmedikçe mesele yok.
  fakat her sistem ve örf kendi yapısını islamın tek ve asıl yapısı olarak kabul edince sorunlar, tecrit etmeler, tekfir etmeler başlıyor.

  #424916 sır | 8 yıl önce
   
 2. tümünü gör