kayıt

cihad

 1. 1
  sözlükte "gayret etmek, bir işi yapabilmek için bütün imkânları kullanmak" anlamına gelen "cihâd" kavramı; kur'ân ve hadislerde; allah yolunda savaşmak anlamını ifade ettiği gibi dini öğrenmeyi, dinin emir ve yasaklarına uymayı, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmeyi, İslâm'ın bilinmesi, tanınması, yaşanması ve yücelmesi için çalışmayı da ifade eder.

  allah yolunda gösterilen her cehd, yani her çaba cihaddır arkadaşlar. ve kendimiz içindir, kendimizin yararınadır.

  her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz allah, âlemlere muhtaç değildir. (ankebut, 6)
  #31927 suleymanragip | 9 yıl önce
   
 2. 2
  Kökü 'ceht' tir. Gayret etmke anlamına gelir. Ama cihad ise Allah için mücadele etmektir. Sadece savaşmak değildir. Mesela nefsinle cihad etmekte vardır. Savaşa katılmak için insan nefsiyle yaptığı cihadı yenmelidir. Bu yüzden her insan mücahiddir...
  #35438 musliman | 9 yıl önce
   
 3. 3
  neredeyse unuttuğumuz bir kelime. fazla kullanmayız, fazla da düşünmeyiz "cihad nedir, niyedir" diye. öyle hocalarımızdan, büyüklerimizden, mürşitlerimizden de duymayız. sorsanız ki; Ya hocam cihad ayetleri de var Kur'an' da, neden bahsetmiyorsunuz? derler ki; Dersimiz daha oraya gelmedi. El-insaf hiç birinizin mi dersi gelmedi daha oraya. Velhasılı kelam unuttuk, unutturuldu bize.
  #396522 dertli gözlük | 9 yıl önce
   
 4. 4
  erkek ismi.
  #396524 o da nesi | 9 yıl önce
   
 5. 5
  ''islamla insan arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır.''
  fetihtir.
  #402091 sır | 8 yıl önce
   
 6. 6
  zikredildiğinde, küçüğü akla gelen, büyüğü genellikle unutulan.
  #402094 ebubekir | 8 yıl önce
   
 7. 7
  Ala dergisi çalışanlarının yaptıklarını iddia ettikleri şey değildir.
  #402104 acizbirkul | 8 yıl önce
   
 8. 8
  küffara veya asilere karşı yapılan kıtâl.
  #419265 zübdeialem | 8 yıl önce
   
 9. 9
  küçük cihat büyük cihat hadisi sahih değil mevzudur.adamlar sen boşver silahı nefsinle mücadele et diye uyutuyorlar Müslümanları.
  #419271 rpsp58 | 8 yıl önce
   
 10. 10
  kur'anı kerimde en çok ayetle emredilen, belli bir zamana bağlanmayan ve bir miktarla sınırlandırılmamış olan farz ibadettir
  #424683 lostinyellow | 7 yıl önce
   
 11. 11
  bize öğretilmeyen bir şey.

  ders çalışadursun hamza;
  yerle bir oldu gazze.
  test çözmeyi biliriz fakat,
  cihadı öğretmediler bize.*
  #438780 dertli gözlük | 7 yıl önce
   
 12. 12
  çok boyutu olan bir ibadettir. iyi anlamak şarttır. en zoru ise nefis ile olanıdır.

  --- (iktibas) ---

  Allah Rasulü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in iştirâk ettiği son sefer olan Tebük, meşakkat dolu, zorlu bir seferdi. İslâm ordusu bin kilometre gitmiş ve dönmüştü. Medîne'ye yaklaşırlarken âdeta şekilleri değişmişti. Derileri kemiklerine yapışmış, saç-sakal birbirine girmişti. Hâl böyleyken Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onlara:

  "-Şimdi küçük cihâddan büyük cihâda dönüyoruz!"buyurdular. Ashâb hayretler içinde:

  "-Yâ Rasûlallâh! Hâlimiz meydanda! Bundan daha büyük cihâd var mı?" dediklerinde Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

  "-Şimdi büyük cihâda (nefs cihâdına) dönüyoruz!" buyurdular. (Süyûtî, II, 73)


  --- (iktibas) ---
  #438781 tesnim | 7 yıl önce
   
 13. 13
  cihadı anlatan güzel bir yorum için:
  (www.youtube.com/...
  #438782 tesnim | 7 yıl önce
   
 14. 14
  yeryüzünde allah'ın dininin hakim olması uğrunda yapılan her türlü faaliyettir.
  #440507 ssszmzh | 7 yıl önce
   
 15. 15
  her ibadet gibi şuurlu olarak ifa edilmesi gereken ibadettir. islam'a göre cihat hukuku vardır. bu hukukun dışına çıkılmaz.
  her ne şekilde cihat ediliyorsa edilsin, şuurlu olunması ve o şuur çerçevesinde aksiyon sergilenmesi gerekli.