kayıt

ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh

  1. 1
    "bir şey bütünüyle elde edilemezse de tamamen terk edilmez" mealindeki kaide.
    #482195 dert etme dua et | 3 hafta önce