kayıt

bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz

 1. 1
  nabi'ye ait bir gazel. evini yıktıran çorlulu ali paşa için yazılmış.

  bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz

  çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâde
  bir hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

  top-ı âh-ı inkisâre pây-dâr olmaz yine
  kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz

  bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
  ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

  bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
  biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz

  bir gün eyler dest-beste pây-gâhı câygâh
  bi-‘aded mağrûr-ı sadr-ı i’tibârın görmüşüz

  kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
  biz bu bezmin nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz
  #481238 münkesir | 8 ay önce
   
 2. 2
  elazığ depremine trt2'de canlı yayında Kazancı Bedih ve Gazelhanları anma programında (urfa'da) yakalanan mehmet özbek'in kısa bir korku sonrası yüksek sesle ilk kısmını okuduğu gazel.
  insan gerçekten hayret ediyor, deprem anında gazel okumak... müthiş.


  bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz

  çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâde
  bir hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

  "Zaman denen bağın baharını da gördük güzünü de; neş’e rüzgârları da gördük, gam fırtınaları da.
  Mevki sahibi olunca zafer sarhoşu oluverme; zîrâ böylesine mest (sarhoş) olup sabah olunca da baş ağrısı çeken binlercesini gördük."


  #481243 sır | 8 ay önce