kayıt

davet

 1. 1
  arapça kökenli bir kelimedir.da'a kökünden türemiştir. çağırma, çağrı anlamlarına gelir. farsça'da düğün anlamı da vardır.
  aynı kökten türemiş diğer kelimeler:

  (bkz: beddua)
  (bkz: dava)
  (bkz: dua)
  (bkz: iddia)
  (bkz: istida)
  #26651 sır | 7 yıl önce
   
 2. 2
  (bkz: davetiye)
  #26659 lacivert | 7 yıl önce
   
 3. 3
  icabet edilmesi gereken.

  (bkz: ezan)
  #381485 beyruni | 6 yıl önce
   
 4. 4
  (bkz: davete icabet)
  #422951 zübdeialem | 5 yıl önce
   
 5. 5
  en büyük davet olan Allah'ın davetine uyalım ki, Allah'ın rızasını kazanalım diyor Bilhan abi. haklı.
   
 6. 6
  çağrıdan ibarettir ve kişi bu davete ister uyar, isterse uymaz, kendi bilir. davetçinin bu konuda yapabileceği bir şey yoktur. o sadece usulune uygun davet etmekle mükelleftir.


  #465140 dertli gözlük | 2 yıl önce
   
 7. 7
  Peygamberlerin görevlerindendir.fertleri ve toplumları , allah’tan getirdikleri dine hikmet ile davet etmek ve bu davet uğruna her türlü mücadeleye göğüs germektir. Kur’an onların bu görevlerini tebşir(müjdelemek), inzar(uyarmak) ve tezkir(hatırlatmak) kavramlarıyla ifade etmiştir. Davet, stratejik bir olgudur ve değişmez ilkeleri olduğu gibi, şahıstan şahsa, toplumdan topluma, zaman ve zemine göre değişen yönleri de vardır.
  (prof.dr.Mehmet görmez)
  #474229 bosna | 1 yıl önce