kayıt

tebliğ

 1. 1
  ulaştırma, bidirme anlamındadır.
  islam dininde, dini literatürde; iman hakikatlerini insanlara güzel bir uslupla anlatma manasında kullanılır.
  günlük hayatta özellikle kamusal manada; resmi evrakların ilgili kişilere yazılı olarak bildirilmesi anlamında kullanılmaktadır.
  #24044 az söz | 7 yıl önce
   
 2. 2
  büluğ kökünden türemiş, arapça kökenli kelime.

  (bkz: büluğ)
  #24047 sır | 7 yıl önce
   
 3. 3
  peygamberlerin sıfatlarından bir tanesidir.
  #24061 mim | 7 yıl önce
   
 4. 4
  --- iktibas ---

  insanın selameti yalnız kendi nefsini ıslah etmekle olmayıp mümkün mertebe başkalarınıda doğru yola davet etmekle olur.

  --- iktibas ---
  #415195 zübdeialem | 5 yıl önce
   
 5. 5
  Önce hâl iledir.
  #415207 trustno1 | 5 yıl önce
   
 6. 6
  iman hakikatlerini, allah'ın kudretini ve islam'ın hükümlerini anlatmak. müslüman islam'ı tebliğ eder. yani tebliğcidir. islam tebliğ edilecek bir dindir. yeni bir tabir türetildi. müslüman misyoner kavramı. yakın zamanda birçok mecrada duyarsınız. allah yolumuzu şaşırtmasın. tebliğ kavramına misyon, tebliğ vazifesine de misyonerlik diyorlar.
  bir müslüman neden bir hristiyan kavramını kullanarak kendini tanımlar?
  gerçekten sorulması gereken en mühim sorulardandır.
   
 7. 7
  peygamberlerin öncelikli görevi, elbette allah’tan aldıkları vahyi bilgiyi ve o bilgi ile oluşan dinin esaslarını insanlara tebliğ etmektir. Ancak peygamber’in sözlerini ve fiillerini doğru anlamak için, tebliğ görevi ile ilgili iki hususu bilmek zorundayız:
  1-tebliğ etmek ile sorumlu olduğu bilginin alanı ve sınırı
  2-tebliğ tarzını ve tebliğin araçlarını.
  Peygamberler, sadece kendilerine inzal edilen vahyi değil, bu vahyin bir bilgi ve amel/eylem olarak yerleşmesini temin edecek başka bilgileri de tebliğ etmişlerdir.işte peygamberlik, daha çok bilginin bu ikinci kısmı ile alakalıdır.zira vahyin uygulamalı bir hayata dönüşmesi ve yaşanabilir kılınması bu ikinci kısım ile olmuştur.
  (prof.dr.Mehmet görmez)
  #474228 bosna | 1 yıl önce