kayıt

islamiyete ve inançlara yönelik eleştiriler

  1. 1
    dine inanmayanların kendi fikirlerini savunabilme, açıklayabilme hakları olmalıdır. saygı sınırları içinde olması koşuluyla, onların açıklamalarına, tezlerini açıklamalarına inananlar da muhtaçtır. bir inanç tercihi yapma aşamasında olan, arayışta olan herkesin özgür bir fikir ve ifade ortamına ihtiyacı var. tek yanlı propagandalarla gerçeğin bulunabilmesi olanaklı değildir. dine/dinlere yönelik eleştiriler, normalde olması gereken tartışma (görüş alış verişi) ortamı için kaçınılmazdır.

    ancak bu tür eleştiriler bazen inananlar tarafından bastırılmak isteniyor. örneğin bazıları, peygamberi hakkında "cinsel menfaat" suçlaması yapıyor. bu iddia, elbette "kanıta" muhtaçtır. eğer kanıtlanamazsa bir iftiradan öteye gitmeyecektir. ama bir de şu var ki bir kısım insanlar tarih okumasını öyle yapıyorlar. yani onların okuyup yorumladıkları tarihe göre, elde ettikleri verilere göre öyle bir görüş sahibi oluyorlar. bu insanlar doğru ve hakikat olmasa bile öyle bir görüşe sahip oldukları gerçektir ve bu görüşlerini açıklama hakları da vardır ve olmalıdır. ama seçtikleri sözlerde inananların kutsallarını incitmeksizin ifade etmeleri gerekir fikirlerini.

    ne yazık ki islamcı kesimler, eleştiri kategorisine giren cümleleri ayırt edemiyor ve yapılan her eleştiriyi "hakaret" olarak değerlendiriyor. müslüman toplumu, bu konuda özgüveni yüksek, eleştirileri yüreklice karşılayan, ama hakaret içeren sözler gördüğünde gerekli tepkiyi gösteren, saygılı, daha bilinçli ve olgun tavırlı olmalı.
    #478777 already modern | 1 ay önce