kayıt

Talat koçyiğit

  1. 1
    Türkiye'deki ve de bilhassa akademya içindeki en kıymetli hadis âlimlerinden biri. Hadis tarihi, hadis usûlü, makaleler, hadislerin toplanması ve yazı ile tespiti gibi önemli eserlere sahiptir. Müstakîm duruşunda sebat dilerim.