kayıt

Yerelden küresele ahlaki duruşumuz

  1. 1
    Prof. Dr. Serdar Demirel hocanın, müstakil makalelerinden oluşan eseri. Makaleler müstakil olsa da yine de tamamen mânâ yönüyle birbiriyle rabıtasız değil. 2010 yılında neşredilmiş bir eser olması hasebiyle daha çok o dönemin güncel konularını dert edinmiş. Serdar hocanın o dönemki bazı kanaatlerinin bugün zuhur etmesi hocanın ferasetine de bir delil olarak karşımıza çıkıyor. Fikrî açıdan istifâde edilebilecek bir eser.