kayıt

Sayısal yöntemler

 1. 1
  İstatistik biliminin alt dallarından biridir. özellikle üretim,ulaşım,işletme faaliyetlerinde vs. nicel ve nitel verileri kullanarak en mâkul ve en optimal (iyi,uygun) sonucu bulmaya çalışan anabilim dalı.
  #473901 ifade fukarası | 1 yıl önce
   
 2. 2
  (bkz: nümerik metodlar)
   
 3. 3
  diğer adıyla nümerik metodlar olan alt dal.

  çözülemeyen matematik porblemlerini çözmeye yarar. özellikle matematik modellemede çözülemeyen diferansiyel denklemleri çözmekte kullanılan yöntemler, yine sayısal yöntemlerdir. olası sonuçlardan elde edilen veriler, optimum değere indirgenir. optimum değer, ideal değere yakınsak bir değerdir. aradaki fark tasarımı etkilemeyecek boyuttadır. ideal değere hiçbir zaman ulaşılamayabilir. bu nedenle optimum değer, tercih edilir.

  ayrıca birçok matematik modelleme programının da temel tasarım tekniği sayısal yöntemlere dayanır. yapay zeka gibi karmaşık sistemlerin matematiksel çözümü dev matrix dizinlerine dayanır. bu matrix dizinlerinin çözümü bu programlar vasıtasıyla ve sayısal yöntemler metoduyla çözülür. gelecekte birçok tasarım kusursuz olabilecektir. işte bu kusursuzluğu sağlamanın yolu matematik modellemeden geçer. matematik modelleme de çözüm için sayısal yöntemler şarttır.