kayıt

fikir özgürlüğü

 1. 1
  İnsanların bilgi edinme,edindiği bilgi sonucu kanaat getirme ve bunu paylaşma özgürlüğünü dile getirir. nam-ı diğer; "düşünce özgürlüğü".
  peki her düşünce özgürlüğü denince akla kişiye ve kuruma hakaret etme eylemi gelmiyor mu? tabii ki geliyor. Çünkü toplumda aydın ya da özgür birey olarak adlandırılan insanlar, toplumu kaosa sürükleyecek hamleler yapıyor ve yargıya getirilince de "nerede düşünce özgürlüğü?" işte bu durumda o bireyin ağzına annemin tahta yemek kaşığı ile vurup vurup düzeltmek geliyor. *

  avrupa insan hakları sözleşmesi'nin 9. maddesinde ise şöyle bir açıklama yer alır ;
  "1- herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, aleni veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak sureti ile dinine veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir."
  maddelerin devamı da söz konusudur aslında. merak eedenler için kaynak;
  (www.turkhukuksitesi.com/...
  #421182 filozofkarga | 5 yıl önce
   
 2. 2
  mü'min özgür değildir.
  #451194 RuhAdam | 3 yıl önce
   
 3. 3
  (bkz: küfür özgürlüğü )
  #451196 aise | 3 yıl önce
   
 4. 4
  ölçüsüzlük ifade etmemeli.
  mesela eğer tehlikeli sularda gezmeyi bir kaptan özgürlük diye algılıyorsa, yakında feryadını duyarız.

  akıl da rabbimizin bir fıtrî şeriatıdır. nasıl her ahkam-ı şeriyye birbirine kuvvet verir, manasını tekmil eder, tahdid eder.. öyle de akılda sair şeriat-ı fıtriye ve şeriat-ı garra ile tahdid edilir, tadlil edilir, tanzim edilir, takviye edilir ve hakeza.

  #452364 eren | 3 yıl önce
   
 5. 5
  her insan özgür doğar
  ama özgür kalırmı orası tartışılır.
  #452365 Zeer | 3 yıl önce
   
 6. 6
  İfade özgürlüğü ile birlikte bu kavram,insan eliyle pusulayı şaşırmıştır. Sınırlarını vahyin tayin etmediği bir fikir özgürlüğü anlayışı ancak fitne,fesat ve hakarete yol açar.
  #473884 ifade fukarası | 1 yıl önce
   
 7. 7
  bireysel özgürlükler
  #473904 already modern | 1 yıl önce